temp

Behöver du hjälp med bygget?

Det jag helst sysslar med är snickeri, där köksrenoveringar, bygge av uteplatser och parkettläggning är starka sidor. Jag har monterat 26 kök, varav 16 visas på sidorna över utförda uppdrag. Även 27 uteplatser visas på sidorna.

Min "egentliga yrkeskarriär" bestod huvudsakligen av 32 år inom IT-världen, en värld som jag valde att lämna sommaren 2013 för att i stället ägna mig åt något helt annat - nämligen bygge/renovering/snickeri. Att bygga och snickra är ett intresse jag alltid haft - och odlat hos släkt, vänner och bekanta i olika byggprojekt vid sidan av min roll som chef och ledare i IT-branschen. Långt bak i historien finns faktiskt en examen som byggnadsingenjör plus en hel del arbete i min fars byggnadsfirma :-)
 
Hör av dig om du vill ha hjälp i ditt hem. Antingen genom att jag gör jobbet, eller allra helst - genom att vi gör det tillsammans - det blir oftast roligare så!
Hur kul det kan vara ser du om du kikar in på de andra sidorna.

Senaste uppdatering 2022-10-09
Tillagt arbeten utförda under 2022 (markerade med röd  rubriktext)