temp

Ekerö - förråd/växthus

Hemma hos oss önskade sig Karin ett mindre växthus, samtidigt som jag såg behov av såväl trädgårdsförråd som vedförvaring, Lösningen blev en kombination av alla tre som byggdes i en liten lund på tomtens baksida :-)

loading...