temp

Viksjö - fasadrenovering

Förra året hjälpte jag Maria Herre med renovering av fasaden på radhusets baksida, i år var det så dags att göra samma sak på framsidan :-) Gamla panelen revs, ny panel monterades, gammal förrådsdörr sattes igen. Som vanligt Maria jobbade hårt och både målade allt virke och bistod med handräckning och goda luncher!

loading...