temp

Kallhäll - renovering av räcken

Kenneth Gustafsson är en återkommande kund som jag jobbat hos i många år nu. Denna gång ville Kenneth ha hjälp med att renovera ett antal räcken som drabbats av röta. För att minska behovet av underhåll, och för att harmoniera med inklädnaden under räckena valdes en kombination av vita stolpar, vita överliggare (av limträ) och vita bärprofiler samt vertikala ribbor av tryckimpregnerat virke. Blev sobert!

loading...