temp

Ängby - entrésteg, uteplats, staket, grindar

Jag har genom åren byggt några uteplatser i Ängby, en trakt som tydligen har god sammanhållning och kommunikation. Grannarna tipsar varandra om lämpliga hantverkare och på så sätt kom jag i kontakt med Anton Redfors :-) Familjen behövde hjälp med att dels bygga om steget vid entrén, dels bygga nytt räcke med grind runt källartrappan, dels bygga om och förstora uteplatsen, och till slut även med att bygga två grindar för att förhindra att barnen rymmer :-)
Anton och hans fru bestämde design på staket och grindar, blev mycket snyggt!

loading...